95 % mindre farliga sägs det

Länge har debatten rasat över huruvida e-cigaretter är mer eller mindre farliga än vad vanliga cigaretter är. Nu har vi fått svaret – om forskningen stämmer vill säga.

Är e-cigaretten ett bra sluta-röka-alternativ eller bara en trend som kommer att blåsa förbi? Åsikterna är många och vitt skilda. Speciellt rörande om e-ciggen är så ofarlig som dess tillverkare hävdar, eller om den bara är något som ger unga en inkörsport till vanliga cigaretter. Så vad är då sanningen? Enligt en studie är e-cigaretter 95 % mindre farliga än vad vanliga cigaretter är och i Storbritannien talas det till och med om att börja skriva ut e-cigg som alternativ till den som vill försöka ge sig på att lägga av med cigaretter.

Omöjligt med passiv rökning

Något annat som denna studie avslöjar är att passiv rökning, vilken från cigaretter är cancerframkallande och otroligt skadlig, inte är möjlig på samma sätt med en el cigg. Detta eftersom att röken som kommer från dessa inte är rök utan vattenånga vilket inte påverkar sin omgivning annat än ger en smått sötaktig doft. Men däremot är det inte tal om passiv rökning i den negativa bemärkelsen.

Så den som trodde att e-cigaretten bara skulle bli en snygg accessoar i en övergående trend får allt tänka om. Troligtvis är e-ciggen här för att stanna ännu ett tag till framöver.