Accessoarer

Accessoarer

95 % mindre farliga sägs det

Länge har debatten rasat över huruvida e-cigaretter är mer eller mindre farliga än vad vanliga cigaretter är. Nu har vi fått svaret – om forskningen stämmer vill säga. Är e-cigaretten ett bra sluta-röka-alternativ eller bara en trend som kommer att blåsa förbi? Åsikterna är många och vitt skilda. Speciellt rörande […]

Accessoarer

E cigg – en cool accessoar?

Oavsett vad man tycker om rökning är det svårt att komma ifrån att cigaretter länge har haft en given plats inom modet, som en ofrånkomlig accessoar? Kommer E ciggen också att bli en accessoar? Om ja, varför? Och om nej, varför? E cigg blir allt vanligare, och att vejpa, alltså att […]